DS18B20 Sıcaklık Sensörü Kullanımı, Arduino Kodları

Arduino ile DS18B20 Sıcaklık Sensörü kullanımı ve gerekli Arduino kodlarından bahsedeceğiz. Arduino ve Ds18b20 dijital sıcaklık sensörü kullanarak termometre yapacağız.

Devam